1 - 2 of 2  ::  JOIN  ::  Forum  ::  Info  ::  Next Ring  
Kammarkörernas - Ringen för alla som sjunger i eller är intresserade av kammarkörernas musik och liv i Sverige

  Forums     Login   SignupKammarkörernas

Listed in:
Home > Music > Genres > Classical > Artists
Manager:
Ringen för alla som sjunger i eller är intresserade av kammarkörernas musik och liv i Sverige
 

Sponsored Links   Stockholm A Cappella Preview Go
Den ca 30 sångare starka kören sjunger mestadels profan musik från 1500-talets madrigaler till dagens jazztonsättare. Kören leds av Lena Samuelsson
   Karlshamns Kammarkor Preview Go
Välkommen att läsa om vad Karlshamns Kammarkör har för kommande och tidigare genomförda evenemang, lyssna på oss, titta på oss, skriv i vår gästbok, m.m.


   Karlshamns Kammarkor Preview Go
Välkommen att läsa om vad Karlshamns Kammarkör har för kommande och tidigare genomförda evenemang, lyssna på oss, titta på oss, skriv i vår gästbok, m.m.


Contact Us | Copyright © 2001-2016 WebRing®, Inc. Terms of Service - Help - Privacy Policy