1 - 5 of 5  ::  JOIN  ::   ::  Info  ::  Next Ring  
Historia Ringen - History of the Ring's primary purpose is to collect as many good and interesting pages as possible related to the story.

  Login   SignupHistoria Ringen

Listed in:
Home > Entertainment & Arts > Humanities > History
Manager: okieshadow

History of the Ring's primary purpose is to collect as many good and interesting pages as possible related to the story. It will be easier to find material for history buffs and students. Many times I have been förfrågningr by e-mail, to my website, if I know of websites with more material. There are so many interesting and funny pages as many as possible should have access to. Hope we can gather all this knowledge.

*~~~*

Historiaringen främsta syfte är att samla så många bra och intressanta sidor som möjligt med anknytning till historia. Det ska bli lättare att hitta material för historieintresserade och studerande. Många gånger har jag fått förfrågningr per e-mail, till mina hemsidor, om jag känner till hemsidor med mer material. Det finns så många intressanta och roliga sidor som så många som möjligt bör ha tillgång till. Hoppas vi kan samla all denna kunskap.

 

 

Sponsored Links


   Bild pa svenska Preview Go
En personhistorisk sajt med texter och bilder samt länkar. Porträttgalleri, poesi, visor. De svenska kungahusen. Administreras av Visornas hemsida
   Kungsor ur ett historiskt perspektiv Preview Go
Kungsörs kommun presenterad ur ett historiskt perspektiv vilket också innebär en hel del svensk kungahistoria och lite kyrkohistoria.
   Restaurering Preview Go
Om möbelrestaurering, möbelhistoria, möbelstilar,skadedjur, material mm.


   Bengt Nilssons hemsida Preview Go
Behandlar framför allt Gustaf von Psilander (1669-1738), en legendomspunnen karolinsk sjöofficer. Hans liv och karriär under fyra monarker, från Karl XI till Fredrik I. Född som son till en ofrälse, lägre ämbetsman. Död som baron, amiral och president i Amiralitetskollegium.
   Restoration Site Preview Go
Furniture restoration, styles, history, materials, pests, etc


Contact Us | Copyright © 2001-2019 WebRing®, Inc. Terms of Service - Help - Privacy Policy